Over ons

De Manne vzw bestaat uit een dagelijks bestuur, een aantal werkgroepen en een groeiende lijst medewerkers. Er is slechts één voorwaarde om toe te treden tot onze kersverse vereniging: het goed voorhebben met het Merksplasse culturele en muzikale aanbod. Iedereen is welkom om hieraan bij te dragen, en dit op verschillende manieren.

Het dagelijks bestuur staat in voor het beheer van de vzw. Het maken van beleidskeuzes, het op orde houden van de boekhouding en de wettelijke voorschriften, het vertegenwoordigen van de vereniging op de Cultuurraad Merksplas,... zit o.a. vervat in hun takenpakket. Momenteel staan de vier oprichters van de vzw (Thomas Matthé, Dieter Pelckmans, Wannes Schuermans & Detlev Verhoeven) in voor de algemene werking van de vzw.

Daarnaast wordt voor iedere activiteit een werkgroep opgericht, waarin iedereen welkom is die actief mee wil organiseren, samen met ons. Deze zullen vergaderen naar behoefte en in functie van hun activiteit, en zullen in principe de hele activiteit uitwerken (van concept en begroting tot voorbereiding en uitwerking). We verwelkomen graag iedereen met zotte, creatieve of originele ideeën om ze binnen een werkgroep tot werkelijkheid te maken. Daarnaast hebben we zelf onze eigen dromen en wensen die we graag tot uitvoering willen brengen, en waarvoor een werkgroep is opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de reeds geplande evenementen Pelouze en de Dag & Nacht van de Spetser.

Daarnaast zijn er heel wat mensen die zich reeds als medewerker hebben opgegeven, en die zich op één of meerdere evenementen onmisbaar zullen maken.

De Manne wil zich duidelijk profileren als een vereniging zonder winstgevend doel, wat betekent dat alle bestuursleden en medewerkers op vrijwillige basis bijdragen en onbezoldigd werken. Eventuele opbrengsten van onze activiteiten worden geïnvesteerd in nieuwe evenementen.